1/2 கப் ரவையிருந்தா இந்த வத்தல் செய்து பாருங்க வெயில் வேண்டாம்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

1/2 கப் ரவையிருந்தா இந்த வத்தல் செய்து பாருங்க வெயில் வேண்டாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.