16வயதை தாண்டியும் மீசை,தாடி வளரலையா? வளைந்தும் வெள்ளை முடி அதிகமா இருக்கு?

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

16வயதை தாண்டியும் மீசை,தாடி வளரலையா? வளைந்தும் வெள்ளை முடி அதிகமா இருக்கு?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.