உடல் வலுப்பெற, கை கால் இடுப்பு வலி போக, முடி கொட்டுவது நிற்க சுவையான சத்தான மாலை உணவு.

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

உடல் வலுப்பெற, கை கால் இடுப்பு வலி போக, முடி கொட்டுவது நிற்க சுவையான சத்தான மாலை உணவு| உளுந்துபுட்டு

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.