தலை குளித்தவுடன் இதை தேய்த்தால் முடி மினுமினுப்பாக தகதகன்னு மின்னும்.

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

தலை குளித்தவுடன் இதை தேய்த்தால் முடி மினுமினுப்பாக தகதகன்னு மின்னும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.