1 உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் இருந்தா சுட சுட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சதுல ஒன்னுகூட மிஞ்சாது..

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

1 உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் இருந்தா சுட சுட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சதுல ஒன்னுகூட மிஞ்சாது..

நாங்கள் பதிவிடும் தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.