இட்லி தோசைக்கு பதிலாக சுட சுட ஆவி பறக்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கணக்கே இல்லாம சாப்பிடுவாங்க..

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

இட்லி தோசைக்கு பதிலாக சுட சுட ஆவி பறக்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கணக்கே இல்லாம சாப்பிடுவாங்க..

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.