1கப் அரிசி 1கப் நிலக்கடலை இருந்தா இப்படி ஒரு தடவை செய்து பாருங்க மிகவும் சுவையாக இருக்கும்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

1கப் அரிசி 1கப் நிலக்கடலை இருந்தா இப்படி ஒரு தடவை செய்து பாருங்க மிகவும் சுவையாக இருக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.