அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு!! 4 நாட்கள் 2 இலை சாப்பிட்டால் வயதான சோர்வு பலவீனத்தைத் தடுக்க 100 ஆண்டுக்கு சிறுநீரக கல் வராது

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு!!
4 நாட்கள் 2 இலை சாப்பிட்டால் வயதான சோர்வு பலவீனத்தைத் தடுக்க 100 ஆண்டுக்கு சிறுநீரக கல் வராது

சிறுநீரக கற்களை கரைக்க இந்த மூலிகை செடியின் இலை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சிறுநீரகத்தில் உருவகும் எவ்வளவு பெரிய கற்களையும் மிக எளிதில் கரைத்து துகள்கலாக சிறுநீர் கழிக்கும் போது எவ்வித வலியும்மின்றி வெளியேற்றுகிறது.

ரணகள்ளி இலைகளை 7 நாட்கள் மட்டும் சாப்பிட்டு வர நோய் பூரண குணம் அடையும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.