சளி இருமல் ஜலதோஷம் நெஞ்சு சளி அனைத்தும் குணமாகும் அதிசயம்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

சளி இருமல் ஜலதோஷம் நெஞ்சு சளி அனைத்தும் குணமாகும் அதிசயம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.