ஒரு நொடியில் பற்களில் வலி பறந்திட எல்லா புழுக்களும் வெளியில் வந்திட இதோ விட்டு வைத்தியம்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

ஒரு நொடியில் பற்களில் வலி பறந்திட எல்லா புழுக்களும் வெளியில் வந்திட இதோ விட்டு வைத்தியம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.