தேய் தேய்னு தேய்க்க வேணாம் எப்படி கரிப்புடுச்சாலும் கவலையே இல்லை

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

தேய் தேய்னு தேய்க்க வேணாம் எப்படி கரிப்புடுச்சாலும் கவலையே இல்லை

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.