2 பொருள் போதும் இனி தலை சீவும் போதும் ஒரு முடி கொட்டாது 15 நாளில் கொட்டிய இடத்தில் புது முடி வளரும்.

2 பொருள் போதும் இனி தலை சீவும் போதும் ஒரு முடி கொட்டாது 15 நாளில் கொட்டிய இடத்தில் புது முடி வளரும்.

Read more

குளிக்கும் முன் இதை தேய்த்து குளிங்க உடல் முழுவதும் வெள்ளையாக பளிச்சென்று பளபளக்கும்

குளிக்கும் முன் இதை தேய்த்து குளிங்க உடல் முழுவதும் வெள்ளையாக பளிச்சென்று பளபளக்கும்

Read more

முகப்பருக்கள் வந்த தழும்புகள் கரும்புள்ளி முகச்சுருக்கம் கருந்திட்டு இந்த 2 சொட்டு தடவினால் போதும்

முகப்பருக்கள் வந்த தழும்புகள் கரும்புள்ளி முகச்சுருக்கம் கருந்திட்டு இந்த 2 சொட்டு தடவினால் போதும்

Read more

2 நிமிடம் மட்டும் தேய்த்தால் போதும் முகத்திலுள்ள மொத்த கருமையும் கரைந்து ஓடிவிடும்

2 நிமிடம் மட்டும் தேய்த்தால் போதும் முகத்திலுள்ள மொத்த கருமையும் கரைந்து ஓடிவிடும்

Read more

உடலினுள் சென்று வேலை செய்து முடி உதிர்வை நிறுத்தி முடி கருகருவென்று வளரச்செய்யும்

உடலினுள் சென்று வேலை செய்து முடி உதிர்வை நிறுத்தி முடி கருகருவென்று வளரச்செய்யும்

Read more

பூனை முடி போல் இருக்கும் புருவங்களை 30 நாட்களில் அடர்த்தியாகவும் கருமையாகவும் மாற்றலாம்

பூனை முடி போல் இருக்கும் புருவங்களை 30 நாட்களில் அடர்த்தியாகவும் கருமையாகவும் மாற்றலாம்

Read more