படுக்கைக்கு கீழ் இந்த பொருட்களை வைத்தால், எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கும்…வாழ்க்கை மேம்படும்.

படுக்கைக்கு கீழ் இந்த பொருட்களை வைத்தால், எதிர்பாராத நன்மைகள் கிடைக்கும்…வாழ்க்கை மேம்படும்.

Read more

வறுமை நீங்கி,செல்வம் பெருக…ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை நாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன??

வறுமை நீங்கி,செல்வம் பெருக…ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை நாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன??

Read more

வீண் செலவு ,விரய செலவுகளை குறைத்து,பணத்தை பல மடங்காக பெருக்கும் இந்த பொருட்களை உங்க பர்சில் வைங்க.

வீண் செலவு ,விரய செலவுகளை குறைத்து,பணத்தை பல மடங்காக பெருக்கும் இந்த பொருட்களை உங்க பர்சில் வைங்க.

Read more

எலுமிச்சம் பழத்தை வைத்து வீட்டில் இப்படியெல்லாம் செய்து பாருங்கள் நல்லது மட்டும் நடக்கும்

எலுமிச்சம் பழத்தை வைத்து வீட்டில் இப்படியெல்லாம் செய்து பாருங்கள் நல்லது மட்டும் நடக்கும்

Read more

கண் திருஷ்டியை நமக்குநாமே போக்கி கொள்ள எளிய பரிகாரம்|உடனே திருஷ்டி நீங்கியதை உணரலாம்

கண் திருஷ்டியை நமக்குநாமே போக்கி கொள்ள எளிய பரிகாரம்|உடனே திருஷ்டி நீங்கியதை உணரலாம்

Read more

கல் உப்பு இருந்தா போதும் அதை பூஜை அறையிலையும் பீரோவிலும் வையுங்க பணம் பெருகும்

கல் உப்பு இருந்தா போதும் அதை பூஜை அறையிலையும் பீரோவிலும் வையுங்க பணம் பெருகும்

Read more

ஒரு முறை இதை எரித்தால் எதிரிகள் தொல் லை நீங்கும்,கண் திருஷ்டி,தீய சக்திகள் பொசுங் கி விடும்.

ஒரு முறை இதை எரித்தால் எ திரிகள் தொல் லை நீங்கும்,கண் திருஷ்டி,தீய சக்திகள் பொசு ங்கி விடும்

Read more