கொத்தமல்லி விதை விதைத்தால் வரவில்லையா கவலை விடுங்கள் இது மாதிரி செய்தால் 3 நாட்களில் கொத்தமல்லி வளரும்.

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் கொத்தமல்லி விதை விதைத்தால் வரவில்லையா கவலை விடுங்கள் இது மாதிரி செய்தால்

Read more