கோப்பாய் காவல்நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள வீடொன்றில் இருந்து கைக்குண்டு மீட்பு

கோப்பாய் காவல் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள வீடொன்றின் கூரை திருத்த வேலையின் போது , கூரைக்குள் இருந்து கைக்குண்டு ஒன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது . குறித்த வீட்டின் கூரை

Read more