இதை தலையில் தேய்த்து குளித்தால் ஆயுசுக்கும் ஒரு முடி கூட நரைக்காது நரைத்த முடி அனைத்தும் கருப்பாகும்

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் இதை தலையில் தேய்த்து குளித்தால் ஆயுசுக்கும் ஒரு முடி கூட நரைக்காது

Read more