கோதுமை பரோட்டா இப்படி soft ஆ செஞ்சு பாருங்க இதைவிட சுலபமா கோதுமை மாவு பரோட்டா செய்ய முடியாது

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் கோதுமை பரோட்டா இப்படி soft ஆ செஞ்சு பாருங்க இதைவிட சுலபமா

Read more