யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வவுனியா சென்ற பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து.

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வவுனியா சென்ற பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து. முல்லைத்தீவு

Read more