சுகாதார நடைமுறையை பின்பற்றி யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சைகள் ஆரம்பம் !

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சைகள் சுகாதார நடைமுறையை பின்பற்றி ஆரம்பமாகி

Read more