முட்டை இருந்தா போதும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க.

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் முட்டை இருந்தா போதும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க.

Read more

1 கப் அரிசி மாவும் 2 முட்டையும் இருந்தா டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கும்.

1 கப் அரிசி மாவும் 2 முட்டையும் இருந்தா டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கும்.

Read more

2 முட்டையும் ரவையும் இருந்தா ஒருமுறை இப்படி செய்து பாருங்க செம்மையா இருக்கும்.

2 முட்டையும் ரவையும் இருந்தா ஒருமுறை இப்படி செய்து பாருங்க செம்மையா இருக்கும்

Read more