கெட்ட நீரை 20 நிமிடத்தில் உடலிலிருந்து வெளியேற்றும் வாழையிலை குளியல்.

இதற்கு இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட முழு வாழையிலைகள் தேவைப்படும். வாழையிலை குளியல் மேற்கொள்பவரின் உயரத்திற்கேற்ப 7-8 வாழைஇலைகள் தேவைப்படும். முதலில் ஒரு டவலை நீரில் நனைத்து பிழிந்து

Read more