வகை 2 நீரிழிவு நோய் என்றால் என்ன? ஆரம்ப அறிகுறிகள் எவை

வகை 2 நீரிழிவு நோய் என்றால் என்ன? டைப் 2 சர்க்கரை நோய் வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரையும் பாதிக்கும். டைப் 2 நீரிழிவு நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்

Read more