நீங்கள் நரம்பு சுருட்டல் வெரிகோஸ் வெயின் மற்றும் மூட்டுவலியால் அவதிப்படுகிறீர்களா?

நீங்கள் நரம்பு சுருட்டல் வெரிகோஸ் வெயின் மற்றும் மூட்டுவலியால் அவதிப்படுகிறீர்களா? வெரிகோஸ் நரம்பு என்பது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாகும். பொதுவாக சாதாரண நரம்பில் ரத்த ஓட்டம்

Read more