இலங்கை பொலிஸ்‌ சேவையில்‌ விசேட அதிரடிப்‌படை பயிலுநர்‌ பொலிஸ்‌ கொஸ்தாபல்‌ சாரதி பதவி நேரடி ஆட்சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்பங்கள்‌ கோரப்படுகின்றன.

வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள் Police Constables for Special Task Force – Sri Lanka

Read more