இது இரத்தநாள/குழாய் அடைப்பை நீக்கி கை கால் மரத்துபோதல் மாரடைப்பு பக்கவாதம் நீக்கும்

இது இரத்தநாள/குழாய் அடைப்பை நீக்கி கை கால் மரத்துபோதல் மாரடைப்பு பக்கவாதம் நீக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *